Velkommen til Buresø Vandværk

Velkommen til Buresø Vandværks hjemmeside.

Her finder du vand-relevant information, referater, takster, driftstatus, vandsparetips og meget mere. 

Nyheder

2018-01-17

Har vandværket din mail?

For at spare tid og porto går vandværket i stigende grad over til at bruge email, når I (andelshavere) skal have beskeder fra vandværket. Det er med andre ord vigtigt, at vi har en mail på jer som fungerer. Det er derfor jeres ansvar, altid at sørge for at vandværket har jeres nyeste mail.

driftstatus

Ingen planlagte forstyrrelser i vandleveringen.

Oplever du problemer med vandforsyningen, så tjek desuden for info på Facebook gruppen "Buresø Liv" 

Problemer med vandet?

Send SMS til vagttelefon: 2260 8004 

Kontakt Bestyrelsen

post@buresoevand.dk 

Vandværkets CVR nummer og bankonto

CVR nr.: 28933428
Bank-konto: 6300 1575939
(Handelsbanken i Slangerup)