Velkommen til Buresø Vandværk

Velkommen til Buresø Vandværks hjemmeside.

Her finder du vand-relevant information, referater, takster, driftstatus, vandsparetips og meget mere. Når det er tid til de årlige vandaflæsninger, så vil du desuden kunne indtaste dine aflæsninger til bestyrelsen. 

Nyheder

2017-04-07

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til Buresø Vandværks 63. ordinære GENERALFORSAMLING tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00 på Slagslunde Skole

driftstatus

Ingen planlagte driftsforstyrrelser i vandleveringen.

Oplever du problemer med vandforsyningen, så tjek evt. for info på Facebook gruppen "Buresø Liv" 

Problemer med vandet?

Kontakt straks vandværkets vagttelefon: 2260 8004 

Kontakt Bestyrelsen

post@buresoevand.dk 

Vandværkets CVR nummer og bankonto

CVR nr.: 28933428
Bank-konto: 6300 1575939
(Handelsbanken i Slangerup)