Velkommen til Buresø Vandværk

Velkommen til Buresø Vandværks hjemmeside.

Her finder du vand-relevant information, referater, takster, driftstatus, vandsparetips og meget mere. Når det er tid til de årlige vandaflæsninger, så vil du desuden kunne indtaste dine aflæsninger til bestyrelsen. 

Nyheder

2017-08-08

Eftersyn af brandhaner i Egedal Kommune

Fra uge 36 til uge 42 er der planlagt afprøvning af Egedal Kommunes brandhaner for at sikre, at de virker, når der er brug for dem. Efter afprøvningen kan der forekomme rødligt vand i en kortere periode. Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men kan føre til misfarvning af vasketøj. Oplever du rødligt vand, anbefaler vi, at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart. Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt, men kan føre til misfarvning af hvid vask.    Frederiksborg Brand & Redning starter i uge 36 og forventer at være færdige i uge 42. Afprøvningen af brandhanerne vil foregå Mandag til Torsdag i tidsrummet 07.30 til 16.30.   Med venlig hilsen    Jan Corfitz Nielsen Operativt område Frederiksborg Brand & Redning Løgismose 3, 3600 Frederikssund Tel 4737 6100 - Lokal 4737 6111 www.fbbr.dk beredskab@fbbr.dk

driftstatus

Ingen planlagte forstyrrelser i vandleveringen.

Oplever du problemer med vandforsyningen, så tjek desuden for info på Facebook gruppen "Buresø Liv" 

Problemer med vandet?

Kontakt vandværkets servicetelefon: 2260 8004 

Kontakt Bestyrelsen

post@buresoevand.dk 

Vandværkets CVR nummer og bankonto

CVR nr.: 28933428
Bank-konto: 6300 1575939
(Handelsbanken i Slangerup)